Harvard Business Review förklarar deras syn på Blockchain - detta är större än 'störande' ...

Inga kommentarer

I den här korta videon som Harvard Business Review delade till oss förklarar de sina åsikter om blockchain-teknik.

Här gör de en intressant observation - blockchain är inte "störande" teknik, som vanligtvis måste vara lätt att implementera, kan göras snabbt och leder till en snabb ökning av vinsten för dem som använder den.

Blockchain är grundläggande teknik, för "Det har potential att skapa nya grunder för våra ekonomiska och sociala system."
-------Inga kommentarer