Schweiz godkänner nya regler för Stablecoins, när de förbereder sig för att bli huvudkontor för Facebooks Libra Cryptocurrency...

Inga kommentarer

Den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA) antog just ytterligare förordningar specifikt för stabila mynt, eftersom nationen förbereder sig för att bli hem till Libra Association huvudkontor.

Detta är inte ett fientligt drag - Facebook begärde klarhet i eventuella vagt formulerade bestämmelser och tydliga svar för eventuella kvarvarande gråzoner.


Inga kommentarer