Hur länge tills "Bitcoin har nu 1 miljard användare" finns i rubrikerna?

Inga kommentarer
Det finns en "enorm uppgång" i den institutionella antagandet av Bitcoin, men inte i detaljhandeln än. Spencer Bogart från Blockchain Capital visas på Bloomberg.

Video med tillstånd av Bloomberg

Inga kommentarer