Med ett nytt år i sikte, hur letar 2022 efter krypto?

Inga kommentarer
Crypto hade ett starkt år – kommer det att fortsätta till 2022? Anthony Pompliano, grundare av Pomp Investments, jämför Bitcoins körning hittills med tidigare "revolutionär" teknik för att få en uppfattning om vart det kommer att gå härnäst.

Video med tillstånd av Fox Business 

Inga kommentarer