TEDx Talk: Ett blockchain-baserat decentraliserat universitet ...

Inga kommentarer

Jag tror att vi med blockchain-teknik kan skapa en radikalt ny typ av universitet: ett DAO-universitet. En DAO är en decentraliserad autonom organisation som fungerar utan central kontroll och inga människor i slingan och baseras på smarta kontrakt: bitar av datorkod på en blockchain som kan representera och genomföra finansiella och juridiska kontrakt. 

I ett DAO-universitet redovisas värde och rykte förknippade med undervisning och lärande genom en blockchain utan central kontroll. Istället skulle hela lärande samhället komma överens om hur utbildningselementen, till exempel läromedel, undervisningsresurser och undervisningsförmedling delas och ersätts.

Ett DAO-universitet är en nästa stegs utveckling inom högre utbildning. En född digital samhällsägd utbildningsinstitution för 21-talet. Öppen universitetsprofessor. Chef för Knowledge Media Institute och VD för STI International. Publicerade över 270 artiklar inom områdena semantik, webben, distribuerade bokar och eLearning. Instrumental roll i det EU-finansierade projektet QualiChain, som syftar till att revolutionera allmän utbildning och dess förhållande till beslutsfattande och arbetsmarknaden. Fellow till British Blockchain Association. Detta föredrag hölls vid ett TEDx-evenemang med hjälp av TED-konferensformatet men oberoende organiserat av ett lokalt samhälle.

Video med tillstånd av TEDx.

----


Inga kommentarer