Digital Euro Project söker "volontärer som hjälper till att skapa" Europas kommande digitala valuta...

Inga kommentarer
Digital euro

Europeiska centralbanken (ECB) utfärdade en begäran om att "experter med erfarenhet" skulle ansöka i går med avsikten att de skulle fungera som volontärer i gruppen som ska utforma regleringskoden för det digitala eurosystemet.

Kandidaterna har fram till den 20 januari på sig att skicka in ett CV och svar på de fem "rättfärdiga meriter"-frågor som ställts av gruppens chefer.

De utvalda individerna kommer att gå med i Euro Digital Scheme Rulebook Development Group, som har till uppgift att skapa riktlinjerna enligt vilka denna tillgång kan handlas och spenderas över hela Europa.

I enlighet med en ECB:s meddelande, kommer utvecklingsteamet som arbetar med riktlinjerna för användningen av den digitala euron att börja arbeta med dessa riktlinjer den 23 februari.

Gruppens ansvar inkluderar att samla in marknadsdata och erbjuda en sektoriell syn på Eurosystemet, samt att hjälpa till i utvecklingen av ett regelverk för den digitala euron. Christian Schäfer, chef för CBDC-reglering, är ansvarig för att koordinera allt detta.

Byggandet av den digitala euron är på god väg...

ECB har uppgett att utvecklingsgruppen kommer att bestå av marknadsrepresentanter med relevant erfarenhet samt tjänstemän från Eurosystemet.

Betaltjänstleverantörer, medlemmar i bankbranschen och betalningsinstitut/institut för elektroniska pengar kommer att väljas att erbjuda systemet. Konsumenter, fysiska butiker, e-handelssajter, stora och små företag och andra organisationer kommer alla att vara representerade på efterfrågesidan.

Distributionen och implementeringen av denna CBDC är fortfarande föremål för pågående utredning av experter. Icke desto mindre konstaterade ECB i sin decemberrapport att den digitala euron kommer att vara en tillgång som endast kan hanteras och underhållas av "övervakade mellanhänder" som kommer att fungera på samma sätt som befintliga bitcoin (BTC) och kryptovalutabörser.

Uppgraderingen som ingen vill ha...

Européer har talat, och de stöder inte Europeiska centralbankens plan att ge ut en digital euro. Å andra sidan ser banken skapandet av den digitala euron som absolut nödvändigt. Den hävdar att euron kan förlora "sin position som Europas monetära ankare" om dess användning som kontanter "blir mindre och mindre" i medlemsländerna.

-------

Författare: Mark Pippen
London News Desk 
De senaste kryptonyheterna

Inga kommentarer