Wall Street Journal: Varför investerare staplar i Bitcoin trots riskerna ...

Inga kommentarer
Priset på bitcoin skjuter i höjden och driver en rally av momentumhandel som har drivit sitt värde högre än det någonsin varit tidigare. WSJ förklarar hur bitcoinhandel fungerar och varför den flyktiga digitala valutan når toppar. 

Video med tillstånd av Wall Street Journal

Inga kommentarer