Ethereum ETF kommer "Inte en fråga om om, utan NÄR." Säger Grayscale VD...

Inga kommentarer

Grayscales VD Michael Sonnenshein diskuterar genom Coinbases uppmaningar till SEC att godkänna Grayscales ansökan om en spot ethereum ETF, hur sannolikt godkännande kommer att vara och mer.

Video med tillstånd av CNBC

Inga kommentarer