Bitcoin Foundation-ordförande Brock Pierce på Terra/Luna-kollapsen...

Inga kommentarer
Bitcoin Foundations ordförande Brock Pierce diskuterar TerraUSD-kollapsen och Janet Yellen efterlyser kryptoreglering.

Video med tillstånd av Fox News

Inga kommentarer