Coinbases Chief Legal Officer reagerar på SEC:s föreslagna regeländring riktad mot krypto...

Inga kommentarer
Paul Grewal, chefsjurist på Coinbase, svarar på en föreslagen regeländring från SEC som skulle göra det svårare för företag att hålla kundtillgångar.

Video med tillstånd av CNBC

Inga kommentarer